SAN JUAN CITY NEWS

SCHEDULE NG SECOND DOSE NG MGA NAKATANGGAP NG ASTRAZENECA VACCINE

Sa lahat po ng San Juaneño na nakatanggap na ng 1st dose ng AstraZeneca, ang inyong 2nd dose po ay magiging 10 weeks na mula noong kayo ay nabakunahan upang maging mas epektibo ang bakuna sa inyong katawan ayon sa DOH. Paki-check sa chart na ito ang bagong petsa ng inyong 2nd dose. Pakihintay po ang confirmatory text ninyo mula sa SanJuanCity bago kayo pumunta. Maraming salamat po.