BATTLE OF PINAGLABANAN

Sa pook na ito naganap ang makasaysayang labanan ng mga Pilipino at Kastila noong ika-30 ng
Agosto 1896. Dito unang sumalakay ang mga katipunero sa pamumuno nina Andres Bonifacio
at Emilio Jacinto. Sa labanang ito, na kinasawian ng 153 Katipunero, ipinakilala ng mga pilipino
na handa silang magalay ng kanilang buhay alang-alang sa kalayaan ng inang bayan.