SAN JUAN CITY ANNOUNCEMENTS

KASALANG PANLUNGSOD 2024

January 9, 2024

KASALANG PANLUNGSOD 2024

VALENTINE’S DAY

February 14, 2024

10:00 AM

Para sa mga gustong makilahok, magpalista sa tanggapan ng Civil Registry Department ng San Juan City dala ang mga sumusunod na dokumento ng ikakasal:

• CENOMAR

• Voter’s ID / Government Issued ID na may San Juan address

• Kopya ng Birth Certificate

• Barangay Certificate (residency)

• PopDev Seminar Certificate

• DSWD Seminar Certificate (para sa 25 taong gulang pababa)

• Parents' Advice at valid IDs ng mga magulang kapag ang mga magpapakasal ay 22-25 taong gulang

• Parents' Consent at valid IDs ng mga magulang kung ang mga magpapakasal ay 18-21 taong gulang

Magparehistro hanggang February 1, 2024.

Maraming salamat po!