SAN JUAN CITY ANNOUNCEMENTS

COVID-19 BOOSTER SHOTS SA LOKAL NA PAMAHALAAN NG SAN JUAN, BUKAS PA RIN SA PUBLIKO

May 20, 2023

Patuloy pa rin ang pagbibigay ng COVID-19 Booster Shots ng Lokal na Pamahalaan ng San Juan sa multi-purpose hall sa San Juan City Hall, tuwing Lunes mula 1:00 – 4:00 ng hapon at tuwing Miyerkules at Biyernes mula 8:30 – 4:00 ng hapon.

Ito ay bukas hindi lamang para sa lahat ng mga San Juaneño kundi para sa lahat ng mga Pilipinong kwalipikadong makatanggap ng booster shots.

Kailangan lamang pong mag-register sa San Juan City Vaccine Registration Portal sa pamamagitan ng link na ito: http://bit.ly/39Bi7ri para sa inyong schedule. Dalhin ang inyong ID at vaccination card sa araw ng inyong schedule.

Maraming salamat po!