ST. JOHN THE BAPTIST PARISH CHURCH

Binalangkas at itinayo ni Arkitekto Luis Arellano noong 1896 sa tulong ni Mariano Artiaga at
Martin Ocampo. Nasira noong panahon ng himagsikan; Ipinaayos ni Ramon J. Fernandez
pagkaraan ng digmaang Pilipino-Amerikano at naging parokya ng San Juan. Ang simbahan ay
pinalaki at muling ipinaayos noong 1951 sa pamumuno ng Kura Paroko, P. Hernando Antiporda.
Ang pagbabago ay ginawa ni Arkitekto Otilio A. Arellano na siyang nagsikap upang mapanatili
ang orihinal na nabe at harapan nito.