EL POLVORIN

Ipinagawa noong 1781 bilang paghahanda laban sa ano mang pagsalakay ng mga dayuhan sa
Maynila ni Inhinyero Jose Belesta sa kautusan ni Gobernador-Heneral Basco Y Vargas sa bisa ng
Royal Decree ng Setyembre 24, 1778 para maging imbakan ng may 138 hanggang isang libong
kilogramong pulbura. Sinalakay ng mga Katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio noong
madaling araw ng Agosto 30, 1896. Isang Kastilang artilyero ang napatay at ilan pa ang
malubhang nasugatan.